Юношество без алкохол?
ДА, МОЖЕ!
Това е най-здравословният и добър начин да пораснем.
За всичко останало има време.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА СРЕЩУ УПОТРЕБАТА НА АЛКОХОЛ ОТ ПОДРАСТВАЩИ


ЗА УЧИТЕЛИ

 

ЗА УЧЕНИЦИ

 

Упражнения с пиктограми

Работни листове

Видео материали

За учители и ученици