ЗА УЧИТЕЛИ

 

Упражнения с пиктограми с отговори за учители

 

КАК ДА ВЗЕМЕМ РЕШЕНИЕ ДАЛИ ДА УПОТРЕБЯВАМЕ АЛКОХОЛ ИЛИ НЕ?

КОЛКО АЛКОХОЛНИ ЕДИНИЦИ ИМА В ЕДНА НАПИТКА?

КАК УПОТРЕБАТА НА ПО-ГОЛЯМО КОЛИЧЕСТВО АЛКОХОЛ ВРИЯЕ НА ТЯЛОТО?

ЗАКОНЪТ ЗАБРАНЯВА КУПУВАНЕТО И УПОТРЕБАТА НА АЛКОХОЛ ОТ ЛИЦА, НЕНАВЪРШИЛИ ПЪЛНОЛЕТИЕ!

КОЛКО МНОГО Е ТВЪРДЕ МНОГО?

 

Работни листове с отговори за учители

 

По работен лист 1 – ФАКТ ИЛИ МИТ

По Работен лист 2 – ОТГОВОРНА КОНСУМАЦИЯ и ПРЕДИ 18г

По Работен лист 3 – КАКВО СЕ СЛУЧВА С АЛКОХОЛА В ТЯЛОТО?

По Работен лист 4 – ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕХИДРАТИРАЩИТЕ ЕФЕКТИ НА АЛКОХОЛА

КОЙ Е ЖЕРТВАТА – за прочит от учителя и дискусия с учениците

НАШАТА ОБЩНОСТ – за прочит от учителя и дискусия с учениците

АКТ НА БАЛАНСИРАНЕ и ДЕБАТ- Упражнение Д и Е, Раздел 3– за прочит от учителя и дискусия с учениците

ВИЕ И ЗАКОНЪТ, Упражнения А, Б, В

 

За учители и ученици

 

За учители и ученици –КОЛКО ЧИСТ АЛКОХОЛ ИМА В ЕДНА НАПИТКА

За учители и ученици – КАКВО Е СЪДЪРЖАНИЕТО НА САК

КОЛКО АЛКОХОЛНИ ЕДИНИЦИ ИМА В ЕДНА НАПИТКА

ШОФИРАНЕ И УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ

КУПОНЪТ


Допълнителни материали
за учители и ученици

 

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА ШОФИРАНЕТО В НЕТРЕЗВО СЪСТОЯНИЕ

ДА ТИ “ОТРОВЯТ” ПИТИЕТО

ФАКТ ИЛИ МИТ – викторина в която ще трябва да можеш да отговаряш и после да ти излезе правилния отговор

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА АЛКОХОЛА

КРЪСТОСЛОВИЦИ 1 и 2

 

Книга на учителя по раздели

 

Раздел 1

Раздел 2

Раздел 3

Раздел 4

Раздел 5

Раздел 6

Раздел 7

 

Квалификация за лектор

 

Как да стана лектор
План-конспект на уроци

 

Анкетни карти за учители

 

„ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ” – Анкета за учители, участници в обучението

„ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ” – Анкета за учители, провели ЧК