Анкетни карти за учители

АНКЕТА за учители, преди провеждане на 2 ЧАСА НА КЛАСА по програмата „ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ“ АНКЕТА за учители, след провеждане на 2 ЧАСА НА КЛАСА по програмата „ДА ПОГОВОРИМ ЗА...

Допълнителни материали за учители и ученици

  За учители и ученици –КОЛКО ЧИСТ АЛКОХОЛ ИМА В ЕДНА НАПИТКА – стр. 18 За учители и ученици – КАКВО Е СЪДЪРЖАНИЕТО НА САК – стр.22 КОЛКО АЛКОХОЛНИ ЕДИНИЦИ ИМА В ЕДНА НАПИТКА – стр.24 ШОФИРАНЕ И УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ – стр.49 КУПОНЪТ – стр....

За учители и ученици

КОЛКО ЧИСТ АЛКОХОЛ ИМА В ЕДНА НАПИТКА КАКВО Е СЪДЪРЖАНИЕТО НА САК КОЛКО АЛКОХОЛНИ ЕДИНИЦИ ИМА В ЕДНА НАПИТКА ШОФИРАНЕ И УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ...