План-конспект на уроци

Изпратете ни презентация и/или план-конспект на Вашия урок за работа с ученици на office@spirits.bg и/или kristina.ovcharova@pfpu.bg и ние ще го качим тук.  

Как да стана лектор

За да станете лектор по програмата ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ, ще трябва да преминете квалификационен курс от 16 учебни часа (присъствена и/или неприсъствена форма) за 1 квалификационен кредит. В Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите...

За повече информация по програмата ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ, моля пишете до: office@spirits.bg За повече информация относно квалификационните кредити, моля пишете до Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти на Пловдивския...