Уважаеми колега,

Вие вече проведохте час на класа по програмата ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ. Молим Ви, попълнете долната анкета, за да ни предоставите Вашето мнение относно ефективността на материалите и реакцията на подрастващите.
Молим Ви да отговорите на поставените въпроси в логическата последователност, в която са подредени, което ще Ви отнеме не повече от десетина минути.
Анкетата е абсолютно анонимна. Ще очакваме да ни изпратите Вашето мнение до 15 декември 2020 година.
С поздрав:
Екипът на ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ
*
Задължително

1. Кои занятия проведохте с учениците? Моля, уточнете.
2. Какви упражнения използвахте?
3. Използвахте ли някакви други материали или игри за разчупване на леда от "Книга на учителя"? Ако сте използвали, моля уточнете. *
4. Как проведохте 2-те занятията? *
5. С каква възрастова група ученици проведохте занятията ?
6. В кой град проведохте занятията?
7. Как според Вас учениците приеха приеха лекционата/дискусионначаст? (можете да отбележите повече от 1 отговор) *
8. Как според Вас приеха учениците упражненията с пиктограми и работните листове ? (можете да посочите повече от 1 отговор) *
9. До каква степен сте съгласни със следните твърдения относно "Книга на учителя"?
9.1 Беше ми лесно да водя занятие на база материалите в Книга на учителя
9.2 В Книга на учителя има необходимата информация по темата за алкохола
9.3 Упражненията са добре обяснени и лесни за изпълнение
9.4 Бележките на учителя и методическите указания ми дават необходимите напътствия за работа
10. До каква степен сте съгласни със следните твърдения по повод работата Ви с платформата на програмата ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ в сайта: https://predi18.org? *
10.1 Беше ми лесно да водя занятие чрез платформата на „ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ“
10.2 В платформата на „ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ“ има необходимата информация по темата за алкохола
10.3 Упражненията са лесни за изпълнение он-лайн
11. Как бихте продължили участието и работата си с учениците във Вашето училище по програмата „ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ“? *
12. Ще можете ли да обясните самостоятелно на колега, който би искал да преподава във Вашето училище, как да използва материалите от "Книга на учителя" в Часовете на класа *
14. Ще изградят ли Часовете на класа от програмата ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ информирана и вярна представа за опасностите от ранна употреба на алкохол върху младия организъм? *
15. Каква според Вас е подходящата форма за провеждане на занятията с ученици? *
16. Каква препоръка бихте дали на организацията, която ръководи проекта? Какво да прави по-различно? Какво да не прави? Как според вас може да се постигне устойчивост в изпълнение на тази програма? *