„ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ” – Анкета за учители, провели ЧК

Анкета за учители, провели ЧК

 

Уважаеми колега,

Вие вече проведохте час на класа по програмата ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ. Молим Ви, попълнете долната анкета, за да ни предоставите Вашето мнение относно ефективността на материалите и реакцията на подрастващите.
Молим Ви да отговорите на поставените въпроси в логическата последователност, в която са подредени, което ще Ви отнеме не повече от десетина минути.
Анкетата е абсолютно анонимна. Ще очакваме да ни изпратите Вашето мнение до 15 декември 2020 година.

С поздрав:
Екипът на ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ

*Задължително

1. Кои занятия проведохте с учениците? Моля, уточнете.

Поставете отметка на всички, които важат.

2. Кои упражнения от Книга на учителя използвахте?
Отбележете само едно кръгче.
3. Използвахте ли някакви други материали или игри за разчупване на леда от Книга на учителя? Ако отговаряте с ДА, моля уточнете. *
4. Как проведохте Вашите занятия? *
Отбележете само едно кръгче.
5. С каква възрастова група ученици проведохте занятията ?
Отбележете само едно кръгче.
6. В кой град проведохте занятията?
7. Как според Вас учениците приеха приеха дискусионната (разговорната) част? (можете да отбележите повече от 1 отговор) *

Поставете отметка на всички, които важат.

8. Как според Вас приеха учениците упражненията с пиктограми и работните листове ? (можете да посочите повече от 1 отговор) *

Поставете отметка на всички, които важат.

9. До каква степен сте съгласни със следните твърдения относно Книга на учителя?
9.1 Беше ми лесно да водя занятие на база материалите в Книга на учителя
9.2 В Книга на учителя има необходимата информация по темата за алкохола
9.3 Упражненията са добре обяснени и лесни за изпълнение
9.4 Бележките на учителя и методическите указания ми дават необходимите напътствия за работа
10. До каква степен сте съгласни със следните твърдения по повод работата Ви с платформата в сайта: https://predi18.org? *
10.1 Беше ми лесно да водя занятието
10.2 В платформата има необходимата информация по темата за алкохола
10.3 Упражненията са лесни за изпълнение он-лайн
11. Как бихте продължили участието и работата си с учениците във Вашето училище по програмата ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ? *
12. Ще можете ли да обясните самостоятелно на колега, който би искал да стане лектор по програмата във Вашето училище, как да използва материалите от Книга на учителя в час на класа? *
Отбележете само едно кръгче.
13. Ще изградят ли, според Вас, часовете на класа от програмата ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ информирана и вярна представа за опасностите от ранна употреба на алкохол върху младия организъм? *
Отбележете само едно кръгче.
14. Ще помогнат ли часовете на класа от програмата ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ за създаване на устойчивост сред нагласите на учениците относно НЕупотребата на алкохол до навършване на пълнолетие? *
Отбележете само едно кръгче.
15. Каква препоръка бихте дали на организаторите на проекта? Какво да се прави по-различно? Какво да не се прави? Как, според Вас, може да се постигне продължителност и натрупване в изпълнението на тази програма? *