„ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ” – Анкета за учители, провели ЧК

Уважаеми колега,

Вие вече проведохте час на класа по програмата ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ. Молим Ви, попълнете долната анкета, за да ни предоставите Вашето мнение относно ефективността на материалите и реакцията на подрастващите.
Молим Ви да отговорите на поставените въпроси в логическата последователност, в която са подредени, което ще Ви отнеме не повече от десетина минути.
Анкетата е абсолютно анонимна. Ще очакваме да ни изпратите Вашето мнение до 15 декември 2020 година.
С поздрав:
Екипът на ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ
*
Задължително

1. Кои занятия проведохте с учениците? Моля, уточнете.
2. Какви упражнения използвахте?
3. Използвахте ли някакви други материали или игри за разчупване на леда от "Книга на учителя"? Ако сте използвали, моля уточнете. *
4. Как проведохте 2-те занятията? *
5. С каква възрастова група ученици проведохте занятията ?
6. В кой град проведохте занятията?
7. Как според Вас учениците приеха приеха лекционата/дискусионначаст? (можете да отбележите повече от 1 отговор) *
8. Как според Вас приеха учениците упражненията с пиктограми и работните листове ? (можете да посочите повече от 1 отговор) *
9. До каква степен сте съгласни със следните твърдения относно "Книга на учителя"?
9.1 Беше ми лесно да водя занятие на база материалите в Книга на учителя
9.2 В Книга на учителя има необходимата информация по темата за алкохола
9.3 Упражненията са добре обяснени и лесни за изпълнение
9.4 Бележките на учителя и методическите указания ми дават необходимите напътствия за работа
10. До каква степен сте съгласни със следните твърдения по повод работата Ви с платформата на програмата ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ в сайта: https://predi18.org? *
10.1 Беше ми лесно да водя занятие чрез платформата на „ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ“
10.2 В платформата на „ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ“ има необходимата информация по темата за алкохола
10.3 Упражненията са лесни за изпълнение он-лайн
11. Как бихте продължили участието и работата си с учениците във Вашето училище по програмата „ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ“? *
12. Ще можете ли да обясните самостоятелно на колега, който би искал да преподава във Вашето училище, как да използва материалите от "Книга на учителя" в Часовете на класа *
14. Ще изградят ли Часовете на класа от програмата ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ информирана и вярна представа за опасностите от ранна употреба на алкохол върху младия организъм? *
15. Каква според Вас е подходящата форма за провеждане на занятията с ученици? *
16. Каква препоръка бихте дали на организацията, която ръководи проекта? Какво да прави по-различно? Какво да не прави? Как според вас може да се постигне устойчивост в изпълнение на тази програма? *