АНКЕТА за учители, преди провеждане на 2 ЧАСА НА КЛАСА по програмата „ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ“

Анкета за учители, участници в обучението

 

Уважаеми колега,

Вие вече сте участник в програмата ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ. Помогнете ни да оценим нейната полезност и ефективност. Целта на програмата е да информира и създава устойчива превенция срещу употребата на алкохол от лица, ненавършили пълнолетие. С попълване на долната анкета ще ни предоставите Вашето мнение относно необходимостта от подобен проект и полезността на учителския семинар, на който присъствахте.
Молим Ви да отговорите на поставените въпроси, в логическата последователност, в която са подредени, което ще Ви отнеме не повече от десетина минути.
Анкетата е абсолютно анонимна. Ще очакваме да ни изпратите Вашето мнение до 15 декември 2020 година.

С поздрав:

Екипът на ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ

*Задължително

1. Провеждат ли се във Вашето училище уроци, разяснения, разговори с учениците по темата за алкохола? *
2. Ако сте отговорили с Да на предходния въпрос, моля уточнете: (можете да посочите повече от 1 отговор) *
3. Смятате ли, че 12-16-годишните ученици имат нужда от актуална информация и разяснения по темата за алкохола? *
4. Оценете доколко полезно е обучението по програмата ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ, в което участвахте? *
5. Как ще оцените представянето на информацията от страна на организаторите в обучението по програмата ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ? *
6. Как оценявате материалите в Книга на учителя, основното пособие в програмата да ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ?
6.1 Конкретни и съобразени с целта на програмата
6.2 Съобразени с възрастовите характеристики на учениците
6.3 Съобразени с културните традиции и очаквания в България
6.4 Съобразени с културните традиции и очаквания в България
6.5 Ще повлияят положително върху нагласите на учениците
7. Имате ли препоръки към организаторите относно Книга на учителя? Ако имате, посочете какви *
8. Как ще оцените сайта https://predi18.org/ и платформата ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ в него?
8.1 Лесен за използване
8.2 Добре структуриран
8.3 Интуитивна навигация
8.4 Добър дизайн
9. Имате ли препоръки към организаторите относно сайта https://predi18.org/ на програмата ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ? Ако отговорът Ви е Да, моля уточнете какви *
10. Как бихте започнали изпълняване на програмата ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ във Вашето училище? *
11. С какво още можем да Ви подкрепим за лесното и трайно въвеждане на програмата във Вашето училище? *
12. Смятате ли, че час на класа по програмата ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ ще е полезен за Вашите ученици и може да повлияе да НЕ употребяват алкохол до навършване на пълнолетие? *
13. Място за всичко, което искате да ни кажете, а не Ви попитахме *