Как Лясковец постави начало на поредицата от родителски срещи в бар във Велико Търново и района

1

„Ти не си като Петър! Има други деца, на които да подражаваш. Това не е единствения модел на поведение“ – този съвет и много други предложения бяха коментирани от родителите на НУ „Цани Гинчев“ в град Лясковец в разрешаване на училищни казуси. За първи път програмата „Родителски срещи: Малки разговори на големи теми“ стана част от среща, посветена на агресията в училище и отлагането на първата употреба на алкохол. След преминато обучение на семинара във Велико Търново, психологът на уилището – Иван Пейчев, реши да направи среща на актуални теми с помощта на екипа на спиритсБЪЛГАРИЯ. Една от идеите на Иван беше да раздели родителите на работа по групи, в които да предложат своя начин за ефективно разрешение на ситуацията. Сред училищните проблеми, поставени на масата, бяха натискът на връстниците, игрите, които често предизвикват агресия и изгуената връзка между родител и специалисти /психолози или педагогически съветници/. Завършихме срещата с предаване на „вълшебния маркер“ – всеки, който го получи, трябва да сподели безпристрастно своите впечатления от проведената среща. Разговорът ни продължи на следващия ден с родителите на СУ „Максим Райкович“, които вярват, че именно те трябва да споделят най-забавните моменти от порастването на своите деца, дори и това да означава да играят баскетбол часове наред, а след това да се приберат у дома с бавна бавна крачка.
Когато влязохме в Лясковец си помислихме, че това е едно от най-зелените места, а когато потеглихме – разбрахме, че сме поставили едно добро начало на родителските срещи в бар във Велико Търново.

2