Наличието на роднина, който има проблеми с алкохола, не означава, че същите проблеми ще имате и вие, но това може да увеличи шансовете ви за достигане до тях. Ако идвате от семейство с история на алкохолни или други зависимости, трябва да сте особено внимателни относно Вашето решение за консумация на алкохол.
Вземането на решение да не се пие, може да бъде точно за вас. Ако решите да употребите алкохол, моля уверете се, че сте в състояние да контролирате своето пиене. Ако вашата консумация е умерена и е част от здравословния ви и положителен начин на живот, то това не е проблем. Но ако се съмнявате, че имате проблеми с употребата на алкохол, моля свържете се с Вашия личен лекар за съвет.
Защо някои хора решават, да не консумират алкохол?
Много хора избират да не пият поради културни, религиозни или други лични причини. Решението да не се употребява алкохол е сериозно и трябва да се уважава. Избягвайте или ограничете пиенето в рискови ситуации. Не трябва да консумирате алкохол, когато сте болни, в лошо настроение или ситуация, в която не се чувствате добре. Ако не можете да контролирате Вашата консумация на алкохол, не трябва изобщо да започвате. Някои хора имат големи трудности с умереното поведение. Те могат да станат зависими от алкохола както емоционално така и физически. Употребата на алкохол от такива хора влияе негативно върху собственото им здраве и поведението им често се отразява негативно върху собствените им семейства и другите хора наоколо. С правилно лечение някои могат да се приспособят към умерена консумация, но за други отказът е единственият безопасен и здравословен избор. За повече информация можете да се обърнете към Вашия личен лекар и да поискате помощ и помощни средства за отказване от пиене.
Родителите
Вие сте пример за подражание. Изследванията показват, че родителите оказват най-силно влияние върху решенията за консумация на алкохол у децата – дори и младите хора да не искат, да го признаят. Вашите деца наблюдават поведението на своите родители и то има огромно влияние върху тях. Ако решите да консумирате алкохол, направете го след 18г и си създайте здравословен, умерен и разумен модел на подражание от вашите деца. Нека е ясно, че не е приемливо да се пие и шофира или да се пие до припадък.
Независимо и от най-добрите Ви усилия, детето ви може да стане свидетел на нездравословен прием на алкохол в периода на своя растеж. Това е нещо, което се възпитава и може да помогне на детето да разбере какво не е полезно за него. Може да се обърнете към училището на Вашето дете и/или Вашата общност, за да се запознаете с наличните програми за образование и превенция.
Говорете с децата си. Говорете открито с тях за алкохола. Уверете се, че те разбират защо пиенето при младите хора е различно от това при възрастните. Обяснете защо има закони за забрана на консумацията на алкохол от непълнолетни. Обсъдете разликите между отговорна и опасна консумация на алкохол. Уверете се, че Вашите собствени действия са в съответствие с Вашите приказки. Поддържайте разговора с новини, видео, телевизия, фестивали, и семейни събития, които предлагат поводи за обсъждане на въпроса за пиенето на алкохол от деца.
Разходете се мислено през типична, но трудна ситуация, която може да възникне, докато детето расте. Създайте игрови план за това как то да избегне лошите ситуации.
Когато децата Ви са с Вас в колата, подсилете посланието, че пиенето и шофирането са несъвместими заедно, незаконни и опасни. По този начин, ще помогнете на детето си да развие рано интелигентни социални навици.
Когато детето Ви стане достатъчно голямо, за да шофира, не забравяйте, че то се нуждае от пълно психическо и физическо внимание върху тази дейност. Консумацията на алкохол от нови водачи е особено опасна.
Вашата семейна история: Ако семейството ви има история на злоупотреби или зависимости, или алкохолизъм в частност, не забравяйте да споделите това с Вашето дете. Помогнете му, да разбере, че то трябва също да се прецени своята семейна история, за да вземе собствено правилно решение за консумация или НЕконсумация на алкохол.
Лица, ненавършили пълнолетие
Отношението към алкохола варира спрямо фактори като религия, възпитание, социо-култура. Все пак, има някои универсални възприятия, които тук ще разгледаме внимателно:
• Пиенето и по-специално пиянството могат да има отрицателно въздействие върху израстващото тяло, особено върху развиващия се мозък;
• Физическите и емоционални реакции вследствие употребата на алкохол могат да бъдат доста различни от тези на възрастните;
• Алкохолът може да доведе до повишен риск за негативни емоционални, физически и сексуални преживявания;
• Решението за консумация на алкохол може да бъде импулсивно и емоционално, особено при юношите, които живеят с чувството за непобедимост. Добавянето на алкохол във времето на тяхната физическа и емоционална промяна може да се окаже с особено негативни последици.
Много страни имат възрастови ограничения за покупка и консумация на алкохол. В Народна Република България ограниченията обхващат населението да навършване на пълнолетие на 18г възраст (наричана законово определена възраст). Семействата трябва да са наясно и да разбират законите и съответните правни възрастови ограничения и как последните трябва да се прилагат в и извън дома. Консумацията на алкохол от лица, ненавършили пълнолетие, е незаконна и може да доведе до тежки наказания, включително и затвор за тези, които предоставят алкохол на непълнолетни младежи.
Определянето за законна възраст за покупка и консумация на алкохол е предназначено да защити младите хора от увреждане на техните тела, мозък и и право да се развиват. Пиенето по това време – особено пиянството – може да има негативни дългосрочни физически и психологически последици. Посланията на Investment Advisory Registration Depositary (IARD) са много ясни: Алкохолните продукти не са предназначени и не бива да се продават на лица, ненавършили пълнолетие.

Източник: responsibledrinking.org