Родителски срещи в бар

Традиционно предлагаме на нашите родители и учители да проведем „РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА: МАЛКИ РАЗГОВОРИ НА ГОЛЕМИ ТЕМИ“ в бар.

ЗАЩО БАР?

Избрахме барът за място на срещата, защото искаме разговорът между учители, родители и психолози на тема извън обичайните да протече в своята естествена среда. Барът не е за деца и те не присъстват на нашите родителски срещи, но е възможно децата да прекрачат негоивя праг. Чрез напомнянето на този факт поставяме възраствните в обувките на децата и макар и барът да съществува показваме как може да се седи, общува и весели без „непременна“ употреба на алкохол.  „Има време“ е основното послание на възрастните към децата.

Класният ръководител е този, който кани родителите на своите ученици в бар, близо до училището. Напрежението и задълженията оставяме пред вратата. В рамките на около един час  учители, родители и психолози говорят за ранната употреба на алкохол и търсят решения как заедно да отложат първата среща на децата с алкохола. Срещите протичат в диалогичен режим и приятна атмосфера. Защото е възможно един малък и лесен разговор да направи голяма промяна!

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ?

Кога и как да заговорите с децата си за алкохола? Как да им дадете личен пример, без да демонизирате неговата употреба? Защо човек опитва за пръв път алкохол и кога трябва да стане това? Как да научите детето си на собствено мнение по темата? Как да развиете у него самочувствието да не се поддава на натиска на своите връстници и да осъзнае какво означава човек да бъде отговорен към себе си? Трябва ли да подходите строго към темата? Както и много други отговори на ваши и наши въпроси. Тази година програмата ни става на 4 години и за наше щастие има възможността да се надгради. И тъй като разговорите ни за алкохола и превенцията на ранна употреба са част от по-голямата за здравословен и балансиран начин на живот, който е необходимо да градим от ранна детска възраст, през тази учебна година ще включим и този елемент в разговорите ни и ще отворим пространство и за този така важен разговор. В темата за пълноценното хранене се включва нашият партньор Лидл България, който ни предлага алтернатива как да заговорим за храната и да я превърнем във вълнуващо преживяване.