За повече информация по програмата ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ, моля пишете до: office@spirits.bg

За повече информация относно квалификационните кредити, моля пишете до Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”: dkprps@uni-plovdiv.bg

Допълнителна информация за отговорната консумация на алкохол може да намерите на: https://konsumirai-otgovorno.bg/

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ПОЛЕЗНИ КOНТАКТИ
при необходимост от съдействие:

Спешна помощ и полиция – тел. 112
Национална телефонна линия за деца – тел. 116 111
Сдружение SOS ПТП – тел. 0700 112 14 http://www.sos-ptp.com/

Държавна агенция за детето
София тел.: 02/933 90 35, 02/933 90 39 факс: 02/933 90 44
Бургас тел./факс: +359 56/82 71 53
Варна тел./факс: +359 52/64 24 25
Враца тел./факс: +359 92/66 65 25
Пловдив тел./факс: +359 32/64 97 98
Русе тел./факс: +359 82/82 69 72