На 25 септември г-жа Анета Тортоманова и 14 родители на четвъртокласници от 18-то СОУ „Уилям Гладстон“ се включиха във втората родителска среща в бар. Този път и бащите участваха активно във формата.