във връзка с оценка на проект „ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ” на спиритсБългария

Скъпи ученици,
спиритсБългария провежда оценка на въздействието от проект „Да поговорим за алкохол”, част от който сте били и вие. Проектът цели ви даде достатъчно забавна и проверена информация по въпроса, базирана на факти и натрупан опит.
Молим ви да попълните приложената анкета, за което очакваме да са ви необходими не повече от 10 мин. Въпросите в нея са взаимосвързани, затова е подходящо да се запознаете с тях преди попълването на съответните отговори.

С поздрав,
Екипът на спиритсБългария

Опитвали ли сте алкохол до сега?

във връзка с оценка на проект „ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ” на спиритсБългария

Ако отговорът на горния въпрос е ДА, кога?
По какъв повод сте употребили алкохол?
Как и откъде закупихте алкохола?
Какво е отношението Ви спрямо консумацията на алкохол?