На 18 септември Драго Симеонов, Емил Джасим и представител на Асоциация на производителите на алкохони напитки се запознаха с екипа на Държавна Агенция за закрила на детето.