Анкета след участие в 2 ЧАСА НА КЛАСА по програмата ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ

Къде беше проведен Часа на класа?
В сравнение с другите часове на класа, в които участвате, смятате ли, че урокът за алкохол беше интересен?
Имаше ли нова и полезна информация, която не знаехте?
Какво най-много Ви впечатли и ще запомните от урока?
По кои упражнения работихте в клас?
Как ще определите съдържанието и формата на Упражнение 1?
Как ще определите съдържанието и формата на Упражнение 2?
Бихте ли споделили наученото с Вашето семейство и/или приятели?
Бихте ли участвали в други Часове на класа по тази тема по собствено желание?
Получената информация ще промени ли отношението Ви към алкохола?
Разгледахте ли и хареса ли ви сайта на програмата https://predi18.org/?
Как бихте оценили интерфейса на сайт https://predi18.org/?
Как Ви се стори работата със сайт https://predi18.org/?

Попълва се само от тези, които са участвали в  он-лайн занятие.

Ако можехте да промените нещо в интерфейса на програмата „ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ“ на https://predi18.org, какво би било то ?Попълва се само от тези, които са участвали в  он-лайн занятие.
Ако можете да избирате, как бихте предпочели да протича обучението по програмата „ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ“?Попълва се само от тези, които са участвали в  он-лайн занятие.
Бихте ли препоръчали сайта https://predi18.org и материалите на програмата „ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ“ в него на приятелите си?Попълва се само от тези, които са участвали в  он-лайн занятие.