Анкета след участие в 2 ЧАСА НА КЛАСА по програмата ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ

Анкета за ученици

 

Уважаеми ученици,

Благодарим Ви, че участвахте в час на класа по програмата ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ. Нейната цел е да Ви предостави полезна и вярна информация относно алкохола и неговото вредно влияние върху подрастващите, както и да отговори на редица въпроси по един забавен и вълнуващ начин.
С попълването на долната анкета ще ни помогнете да подобрим поднесената информация и все по- добре да задоволяваме Вашето любопитство.
Молим Ви да отговорите на поставените въпроси в логическата последователност, в която са подредени, което ще Ви отнеме не повече от 10тина минути.
Анкетата е абсолютно анонимна. Ще очакваме да ни изпратите Вашето мнение до 15 декември 2020 година.

С поздрав:
Екипът на ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ

*Задължително

1. Опитвали ли сте алкохол досега? *

Отбележете само едно кръгче.

2. Ако отговорът на горния въпрос е ДА, посочете на каква възраст? *

Отбележете само едно кръгче.

3. По какъв повод употребихте алкохол за първи път? *

Отбележете само едно кръгче.

4. От къде и как се сдобихте с алкохола, когато опитахте за първи път? *

Отбележете само едно кръгче.

5. Какво бе отношението Ви спрямо консумацията на алкохол преди час на класа по тази програма? *

Отбележете само едно кръгче.

6. Смятате ли, че часовете по програмата ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ бяха интересни? *

Отбележете само едно кръгче.

7. Смятате ли, че часовете по програмата ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ са необходими на Вас и вашите връстници? *

Отбележете само едно кръгче.

8. Имаше ли нова и полезна информация, която не знаехте? *

Отбележете само едно кръгче.

9. Какво най-много Ви впечатли и ще запомните от уроците по програма ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ? *
10. По кои упражнения работихте в клас? *
Поставете отметка на всички, които важат.
11. Как ще определите съдържанието на упражненията? *
11.1 Как да вземем решение дали ДА употребяваме или да НЕ употребяваме алкохол

Отбележете само едно кръгче.

11.2 Факт или мит

Отбележете само едно кръгче.

12. Как ще определите формата на упражненията (работни листове и пиктограми)?
12.1 Как да вземем решение дали ДА употребяваме или да НЕ употребяваме алкохол

Поставете отметка на всички, които важат.

12.2 Факт или мит
Поставете отметка на всички, които важат.
13. С кого бихте споделили наученото? (можете да посочите повече от 1 отговор) *

Поставете отметка на всички, които важат.

14. Разбрахте ли защо консумацията на алкохол е нежелателна за лица, ненавършили пълнолетие? *

Отбележете само едно кръгче.

15. Наученото по програмата ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ ще Ви даде ли мотивация и сили да отложите употребата на алкохол във времето? *

Отбележете само едно кръгче.

16. Бихте ли участвали в други часове на класа по тази тема по собствено желание? *
Отбележете само едно кръгче.
17. Получената информация промени ли Вашето намерение да консумирате алкохол, ако сте имали такова? *
Отбележете само едно кръгче.
18. Запознахте ли се с информацията за ученици на сайт https://www.predi18.org/dapogovorimzaalkohol/ ? *

Отбележете само едно кръгче.

19. Ако отговорът Ви на предишния въпрос е ДА, смятате ли, че https://www.predi18.org/dapogovorimzaalkohol/ ще помогне в изграждането на Вашите мотивация и намерение да НЕ употребявате алкохол до навършване на пълнолетие? *

Отбележете само едно кръгче.

20 . Място за всичко, което искате да ни кажете, а не ви попитахме: *