Как да вземем решение дали ДА употребяваме алкохол или НЕ?

Моля, запишете в празното поле под картинката всички причини, поради които смятате, че хората консумират алкохол.

1) Помислете кои причини ще доведат само до повишаване на настроението и кои мож да Ви въвлекат в рискови
ситуации?
2) Дали причините на тийнейджърите ще бъдат различни от тези на възрастните?
3) Защо смятате, че Законът за здравето забранява продажбата на алкохол на лица под 18 години?