Кампания

Употребата на алкохол от непълнолетни лица е обществено предизвикателство, което е възможно да се предолее само чрез съвместните усилия на институции, изпълнените агенции, търговци, родители, учители, възпитатели и други хора от общността. Затова през 2013 г. се създава програмата “РОДИТЛЕСКИ СРЕЩИ: МАЛКИ РАЗГОВОРИ НА ГОЛЕМИ ТЕМИ”, която е инициирана и финансирана от  спиритсБЪЛГАРИЯ, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки и е израз на обединените усилия на цялата алкохолна индустрия  в посока ограничаване на вредната употреба на алкохол от деца и създаване на култура на умерена консумация сред пълнолетното население. спиритсБЪЛГАРИЯ работи с редица  правителствена и неправителствени организации, имащи отношение към образованието и възпитанието на подрастващите.

Програмата “РОДИТЛЕСКИ СРЕЩИ: МАЛКИ РАЗГОВОРИ НА ГОЛЕМИ ТЕМИ” е насочена към учителите и родителите на 10-12г, с които започваме нелекия  разговор за употребата на алкохол, защото темата съвсем не е табу в света на днешните деца. Повлияни от все по-достъпната информация онлайн, заради напрегнати семейни взаимоотношения, заради натиска от връстници или желанието да изпъкнат бързо, много деца и младежи започват да пият. Последиците могат да са опасни – загуба на внимание, липса на амбиция, апатия, проблемно поведение, затваряне в малки кръгове от себеподобни, интровертност или прояви на агресия, физиологически проблеми.  На вниманието на родителите предлагаме съвети и дискусия с психолози/учители-специалисти, които в един приятелски, неформален разговор разясняват фазите на развитие на младежите, раглеждат основните фактори, които влияят върху избора им и дават кураж на семействата за подобряване и/или поддържане на отворена и пълна с доверие комуникация с техните деца.

От 2017 г в тези разговори присъства и темата за здравословното и пълноценно хранене на учениците.

Всеки родител и/или учител може да проследи основното послание на програмата към семействата и техните деца „ИМА ВРЕМЕ“ в книжките, които могат да се изтеглят от този сайт (моля, вижте ВХОД за УЧИТЕЛИ и ПСИХОЛОЗИ/или ВХОД за РОДИТЕЛИ).

Началните учители, които са присъствали на наши семинари и са подготвени за самостоятелно провеждане на “РОДИТЛЕСКИ СРЕЩИ: МАЛКИ РАЗГОВОРИ НА ГОЛЕМИ ТЕМИ” ще получат цялата необходима информация и материали, когато прекрачат ВХОД за УЧИТЕЛИ и ПСИХОЛОЗИ. Наслука и благодарим!

ПС. Ако сте възрастен и видите неправомерна употреба на алкохол от лица, ненавършили пълнолетие и/или незаконна продажба на алкохол на такива лица, моля, сигнализирйте в най-близкото поделение на МВР. А, ако сте дете и имате нужда от помощ, моля обадете се на националната телефонна линия: 111 116, поддържана от център за възстановяване, консултиране, психотерапия и психоанализа „Асоциация Анимус“.